Certificacions sistema integrat de gestió

La Subdirecció de Logística ha renovat en 2023 les certificacions que acrediten que el sistema de gestió de la qualitat, mediambiental i de seguretat i salut en el treball aplicat a les seves activitats i desenvolupat als seus centres de treball, és conforme amb les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

L'abast del sistema certificat en ISO 9001:2015 son les activitats de:

 • Atenció telefònica
 • Gestió de sales i espais comuns
 • Gestió dels subministraments energètics
 • Provisió d'equips i materials d'oficina (a exepció d'equipament i programari informàtic)
 • Recepció, emmagatzematge i distribució de materials i documentació
 • Remodelació d'espais i trasllat de les dependències
 • Reproducció gràfica, impressió digital, offset i treballs de post-impressió i acabats
 • Servei de vehicles de representació, vehicles a disposició del personal i arranjament i manteniment de vehicles
 • Subministrament, instal·lació i manteniment de la senyalètica corporativa
 • Suport a l'activitat en recintes i edificis en general i en particular en matèria d'atenció i informació a les persones usuàries, gestió de carteries, suport a actes, neteja d'espais, recollida selectiva i tractament de plagues
 • Suport a necessitats informatives i documentals

Així mateix la Subdirecció de Logística és poseedora dels distintius següents:

 • Garantia de qualitat ambiental per a l'activitat d'arranjament i manteniment de vehicles
 • Garantia de qualitat ambiental a la categoria de flotes de vehicles per a l'activitat de vehicles amb i sense conductor, 

Podreu consultar en més detall aquesta informació en:

Podeu descarregar la imatge des del fitxer adjunt

AdjuntMida
TimeLine Sistemes de gestió SDL 2023_vertical2.54 MB
TimeLine Sistemes de gestió SDL 2023_horitzontal5.44 MB