Destacats

Continguts tema Accessos i atenció al públic

Informació sobre els serveis d'atenció al públic en accessos Corporatius i atenció telefònica: recepció i orientació de visitants, atenció de la centraleta de la Diputació de Barcelona.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.

Enquestes de satisfacció dels usuaris de les sales de descans i els punts d’informació

A partir d’aquest mes d’octubre la Subdirecció de Logística inicia una campanya d’enquestes de satisfacció dels usuaris de les sales de descans i els punts d’informació de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, per conèixer la seva opinió i millorar la qualitat dels serveis que gestiona.

Al llarg d’un any, s’instal·larà una tauleta amb suport de peu, de forma rotatòria, en cadascun dels diferents espais. Aquesta tauleta mostrarà un petit qüestionari tàctil al que els usuaris dels espais podran donar resposta de forma àgil i senzilla.