Medi ambient

Objectius Subdirecció de Logística 2024

Recentment hem aprovat els objectius de la Subdirecció de Logística corresponents al 2024. Aquesta objectius s'alinien amb el nostre Pla estratègic 2022-2025 i es vinculen amb els ODS i l'Agenda 2030. Volem doncs compartir amb tots vosaltres aquest document estratègic que ha de guir la nostra activitat el proper any.

Racionalització i optimització dels serveis de neteja

D’acord amb els objectius sobre sostenibilitat establerts al Pla de Mandat 2016-2019 i al Pla d’Optimització de Recursos de la Diputació de Barcelona s’han fet unes incorporacions als nous contractes del servei  de neteja relacionades amb les millores mediambientals i de racionalització i optimització de recursos.

Aspectes ambientals i cicle de vida en ISO 14001:2015

Aspectes ambientals i cicle de vida en la ISO 14001:2015

Durant els últims anys la gestió ambiental ha anat adquirint cada vegada més rellevància com a instrument per a una bona gestió i per assegurar l'existència d'una empresa a llarg termini. Així, una part fonamental per aconseguir una gestió ambiental eficaç com proposa la Norma ISO 14001: 2015 consisteix en el tractament dels aspectes ambientals.

Aspectes ambientals en ISO 14001:2015

Gestió de residus, actualització de normativa

Nota informativa en relació a l'aplicació a Catalunya del Decret Estatal del 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior de l'estat, les comunitats autònomes hauran d'establir un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori, i en el termini màxim d'un any. Aquest termini expirava el 7 de Maig del 2016.

Ciutat Salvatge - Recinte Mundet

Us adjuntem aquest enllaç del documental "Ciutat Salvatge" del programa “Sense Ficció” emès per TV3 el dia 12-07-2016, on trobareu, entre d'altres, imatges relacionades amb la problemàtica dels porcs senglars al Recinte Mundet i algunes de les mesures adoptades per la Diputació de Barcelona, com per exemple: adaptació de les menjadores de la colònia de gats i del pas canadenc (minut 38:44).

Poc reciclatge, massa abocadors

Us passo un nou article on podem veure que encara queda molt camí per endavant.

Salutacions,

José A.

Millores mediambientals en els contractes de servei de neteja

En línia amb els objectius del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 i el Pla d’Optimització de Recursos per aconseguir una corporació més sostenible i millorar el medi ambient afavorint l’estalvi energètic, l’Oficina de Gestió de Recintes ha incorporat, en els plecs dels nous contractes de servei de neteja, les següents mesures:

  • En la neteja dels espais exteriors dels recintes:

    • Establiment d’horaris de neteja diferenciats per a l’estiu i l’hivern d’acord amb les hores de llum solar.

Reducció d'emissions dels vehicles de la Subdirecció de Logística .

Un dels objectius del Parc mòbil de la Diputació de Barcelona és la reducció d'emissions de gasos i partícules a l'atmosfera seguint directrius de la Subdirecció de Logística en honor d'una millor qualitat de l'aire.

Complint l'objectiu de reduir emissions a l'atmosfera

Compartim les dades comparatives entre 2014 i 2015 de Qms realitzats amb vehicles de baixes emissions, i informen que malgrat les bones dades obtingudes, des de la SDLO i concretament des del Parc mòbil es continuarà, amb la perseverança que ens caracteritza en la millora de les dades que us exposem.