Destacats

Continguts tema Compres i material d'oficina

Informació sobre la provisió d'equips i materials d'oficina i d'altres materials o serveis que de forma centralitzada es gestionen des de l'Oficina de Gestió Interna per a la resta de la corporació, com vestuari, mobiliari, vehicles, etc.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Compres i Magatzem

L’administració ja demana la petjada de carboni a les licitacions públiques

L’administració ja demana la petjada de carboni a les licitacions públiques

Les licitacions públiques del Govern espanyol han començat a sol·licitar la petjada de carboni a les entitats que hi optin. Aquest requisit no és obligatori, però es valora positivament a l’hora de donar punts a les diferents entitats que opten a les licitacions.