neteja

Racionalització i optimització dels serveis de neteja

D’acord amb els objectius sobre sostenibilitat establerts al Pla de Mandat 2016-2019 i al Pla d’Optimització de Recursos de la Diputació de Barcelona s’han fet unes incorporacions als nous contractes del servei  de neteja relacionades amb les millores mediambientals i de racionalització i optimització de recursos.

Millores mediambientals en els contractes de servei de neteja

En línia amb els objectius del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 i el Pla d’Optimització de Recursos per aconseguir una corporació més sostenible i millorar el medi ambient afavorint l’estalvi energètic, l’Oficina de Gestió de Recintes ha incorporat, en els plecs dels nous contractes de servei de neteja, les següents mesures:

  • En la neteja dels espais exteriors dels recintes:

    • Establiment d’horaris de neteja diferenciats per a l’estiu i l’hivern d’acord amb les hores de llum solar.