Destacats

Continguts tema Electricitat, aigua i gas

Informació sobre la gestió dels subministraments continus als Recintes i edificis de la Corporació, en especial: gestió de les despeses, optimització de potències, intermediació entre les diferents companyies subministradores i els diferents serveis i unitats gestores de la Corporació i gestió i actualització de l'inventari dels diferents equips.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de Subministraments continus