Apunts

La Diputació rep el segell EFQM 300 que reconeix la qualitat, la innovació i la sostenibilitat

La diputada de Serveis Generals i Transició Digital, Pilar Díaz, ha rebut el certificat internacional EFQM 300, concedida pel Club Excel·lència en Gestió, que reconeix la qualitat, la innovació i la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

6 de maig. Festivitat del patró de les Arts gràfiques

Avui és el patró del nostre ofici.

 Volem compartir amb tots la fetivitat del nostre patró

De fet ens quede l'esperit de l'impressor bruts de tinta. Ja no se sent l'olor de la tinta i soroll de maquinària pesant i de ferro massís.

 Per sort hem millorat per bé de la nostra salut.

Si passeu sereu benvinguts i sempre tendreu un record.

Continguts tema Suport bibliogràfic

Informació sobre els serveis d'informació i referència, alerta bibliogràfica, difusió selectiva d'informació, servei de préstec i préstec Interbibliotecari que ofereix la BGR.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Biblioteca General i de Referència

Continguts tema Taller Parc Mòbil

Informació sobre el servei de manteniment de vehicles i taller del Parc Mòbil
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Parc Mòbil

Continguts tema Vehicles i mobilitat

Informació sobre el servei de trasllat amb vehicles (amb conductor, a disposició del personal de la Corporació i trasllats amb mitjans aliens (autocars) per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Parc Mòbil

Continguts tema PDL

Informació sobre la recepció, emmagatzematge i distribució de materials dels serveis i organismes dependents de la Diputació de Barcelona.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Plataforma de Distribució Logística (PDL)

Continguts tema Gestió d'espais i mobiliari

Informació sobre la planificació i execució dels projectes de remodelació i els trasllats  interns així com el subministrament de complements de mobiliari d'oficina, còpies de claus, emmarcació de quadres i suports en actes corporatius i cessió de mobiliari.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Unitat de Gestió d'Espais

Continguts tema Electricitat, aigua i gas

Informació sobre la gestió dels subministraments continus als Recintes i edificis de la Corporació, en especial: gestió de les despeses, optimització de potències, intermediació entre les diferents companyies subministradores i els diferents serveis i unitats gestores de la Corporació i gestió i actualització de l'inventari dels diferents equips.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de Subministraments continus

Visites al centre de Reproducció Gràfica dins de les 31nes Jornades Tècniques de l'Institut Escola del Treball

Com cada any la Diputació de Barcelon col·lbora amb les visites al Departament de Reproducció Gràfica en les Jornades Tècniques que organitza l'Escola del Treball

als alumnes de primer curs.

Estem encatats de mostrar els nois i noies que comencen aquest ofici, que amb una hora es facin la idea de les possibilitats i impressions que es poden acabar fent avui en dia amb molts materials diversos.

Visites tècniques 2024 Dep. de Reproducció Gràfica (02)

Dins les jornades de visites programades per aquest any ens han visitat les companyes de Govern Local.