Destacats

Continguts tema Carteria i missatgeria

Informació sobre el funcionament dels circuïts interns de documentació i dels moviments de correspondència i paqueteria d'entrada i sortida.  Assessorament i informació sobre les instruccions i requeriments per a cada tipologia de tramesa postal o de missatgeria i gestió de les mateixes amb recursos propis o externs.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.