Destacats

Visites al centre de Reproducció Gràfica dins de les 31nes Jornades Tècniques de l'Institut Escola del Treball

Com cada any la Diputació de Barcelon col·lbora amb les visites al Departament de Reproducció Gràfica en les Jornades Tècniques que organitza l'Escola del Treball

als alumnes de primer curs.

Estem encatats de mostrar els nois i noies que comencen aquest ofici, que amb una hora es facin la idea de les possibilitats i impressions que es poden acabar fent avui en dia amb molts materials diversos.

Visites tècniques 2024 Dep. de Reproducció Gràfica (02)

Dins les jornades de visites programades per aquest any ens han visitat les companyes de Govern Local.

Visites tècniques 2024 Dep. de Reproducció Gràfica (01)

Iniciem la segona ronda de visites pels nostres clients.

La idea principal és donar a conèixer les novetats tecnològiques que hem incorporat aquest últim dos anys i que no són poques.

-Impressió sobre materials rígids fins a 2,5x1,6 metres

-Impressió 3D (materials i funcionalitat)

-Digitalització amb escàner 3D

Volem compartir amb tots vosaltres i agrair a les persones que s'han inscrit a les visites.

Anirem pujant les imatges de les persones que ens han visitat.

Objectius Subdirecció de Logística 2024

Recentment hem aprovat els objectius de la Subdirecció de Logística corresponents al 2024. Aquesta objectius s'alinien amb el nostre Pla estratègic 2022-2025 i es vinculen amb els ODS i l'Agenda 2030. Volem doncs compartir amb tots vosaltres aquest document estratègic que ha de guir la nostra activitat el proper any.

Continguts tema Vehicles i mobilitat

Informació sobre el servei de trasllat amb vehicles (amb conductor, a disposició del personal de la Corporació i trasllats amb mitjans aliens (autocars) per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Parc Mòbil

Memòria EFQM

Benvolguts i benvolgudes,

Tots sou coneixedors del Pla Estratègic de la Subdirecció de Logística que es va aprovar l'any 2022 i abasta fins el 2025. Aquest Pla va ser elaborat pel conjunt del personal adscrit a la Subdirecció de Logística.

1

Continguts tema Compres i material d'oficina

Informació sobre la provisió d'equips i materials d'oficina i d'altres materials o serveis que de forma centralitzada es gestionen des de l'Oficina de Gestió Interna per a la resta de la corporació, com vestuari, mobiliari, vehicles, etc.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Compres i Magatzem

Continguts tema Vending

Informació sobre la gestió de les màquines expenedores de begudes i aliments sòlids als edificis corporatius.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.

Continguts tema Suport bibliogràfic

Informació sobre els serveis d'informació i referència, alerta bibliogràfica, difusió selectiva d'informació, servei de préstec i préstec Interbibliotecari que ofereix la BGR.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Biblioteca General i de Referència