Destacats

Continguts tema PDL

Informació sobre la recepció, emmagatzematge i distribució de materials dels serveis i organismes dependents de la Diputació de Barcelona.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de la Plataforma de Distribució Logística (PDL)

Reconeiximent al 25 aniversari de la Llibreria del treball de la PDL ( Plataforma de Distribució Logística) i de la DRG (Departament Reproducció Gràfica)

La Llibreria fa 25 anys

La Diputació de Barcelona té una tradició editora que neix amb la Mancomunitat de Catalunya. Ja en aquell període, es va destacar per l'edició de publicacions especialitzades, com a metodologia i suport al treball que es realitzava en els diferents àmbits que gestionava.