Novetats

Grup de treball: Dinamització

Grup de treball: Direcció de projectes

Grup de treball: EcoiSuportContrac

Grup de treball: EFQM

Grup de treball: Entorn intern (SDL)

Tinença responsable de gossos

Visita guiada Torribera

Grup de treball: Millora equips

Grup de treball: Nucli de qualitat

Grup de treball: Oficina de Gestió de Recintes

Grup de treball: Oficina de Gestió Interna

Grup de treball: Pla estratègic