Continguts tema Accessos i atenció al públic

Informació sobre els serveis d'atenció al públic en accessos Corporatius i atenció telefònica: recepció i orientació de visitants, atenció de la centraleta de la Diputació de Barcelona.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.