Reprografia

6 de maig SANT JOAN ANTE-PORTAM-LATINAM PATRÓ DELS IMPRESSORS

Dia 6 de maig volem compartir amb vosaltres el dia del nostre patró

GOIGS EN LLAOR DE SANT JOAN ANTE-PORTAM-LATINAM PATRÓ DELS IMPRESSORS.
Lletra de V. Andrés, amb un bonic toc d'humor.
 

Sant Joan apòstol i evangelista, màrtir "ante portam latinam", patró dels impressors.

Reconeiximent al 25 aniversari de la Llibreria del treball de la PDL ( Plataforma de Distribució Logística) i de la DRG (Departament Reproducció Gràfica)

La Llibreria fa 25 anys

La Diputació de Barcelona té una tradició editora que neix amb la Mancomunitat de Catalunya. Ja en aquell període, es va destacar per l'edició de publicacions especialitzades, com a metodologia i suport al treball que es realitzava en els diferents àmbits que gestionava.