Destacats

Continguts tema Reproducció Gràfica

Informació sobre treballs de maquetació gràfica i adaptació a la normativa vigent de la imatge corporativa amb el propòsit de satisfer les necessitats i expectatives dels clients, oferint-los unes prestacions d'impressió i reproducció que aportin als serveis solucions òptimes i competitives.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis del Departament de Reproducció Gràfica.

Reconeiximent al 25 aniversari de la Llibreria del treball de la PDL ( Plataforma de Distribució Logística) i de la DRG (Departament Reproducció Gràfica)

La Llibreria fa 25 anys

La Diputació de Barcelona té una tradició editora que neix amb la Mancomunitat de Catalunya. Ja en aquell període, es va destacar per l'edició de publicacions especialitzades, com a metodologia i suport al treball que es realitzava en els diferents àmbits que gestionava.

El Departament de Reproducció Gràfica ha fet una millora tecnològica en els seus recursos productius

El Departament de Reproducció Gràfica (DRG) ha incorporat dues premses digitals que substitueixen maquinari antic. D’aquesta forma el DRG introdueix una millora en l’oferta de servei i un augment de la sostenibilitat, ja que, donat la possibilitat d’impressió a temperatura ambient, les premses digitals no generen residus i els consumibles són reciclables (contenidor groc)