Qualitat

La Diputació rep el segell EFQM 300 que reconeix la qualitat, la innovació i la sostenibilitat

La diputada de Serveis Generals i Transició Digital, Pilar Díaz, ha rebut el certificat internacional EFQM 300, concedida pel Club Excel·lència en Gestió, que reconeix la qualitat, la innovació i la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

La Subdirecció de Logística obté el segell EFQM 300

La Subdirecció de Logística (SDL), intervé en àmbits diversos, per tal de donar suport a la resta de serveis de la corporació i als seus organismes autònoms mitjançant els recursos humans, econòmics i materials que se li assignen al pressupost.

El propòsit de l’SDL és la logística sostenible i de qualitat per aconseguir una societat millor.

4

Objectius Subdirecció de Logística 2024

Recentment hem aprovat els objectius de la Subdirecció de Logística corresponents al 2024. Aquesta objectius s'alinien amb el nostre Pla estratègic 2022-2025 i es vinculen amb els ODS i l'Agenda 2030. Volem doncs compartir amb tots vosaltres aquest document estratègic que ha de guir la nostra activitat el proper any.

Enquestes de satisfacció dels usuaris de les sales de descans i els punts d’informació

A partir d’aquest mes d’octubre la Subdirecció de Logística inicia una campanya d’enquestes de satisfacció dels usuaris de les sales de descans i els punts d’informació de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, per conèixer la seva opinió i millorar la qualitat dels serveis que gestiona.

Al llarg d’un any, s’instal·larà una tauleta amb suport de peu, de forma rotatòria, en cadascun dels diferents espais. Aquesta tauleta mostrarà un petit qüestionari tàctil al que els usuaris dels espais podran donar resposta de forma àgil i senzilla.

De la qualitat al pla estratègic

De la qualitat al pla estratègic: implantació del métode “ISSO+”

Jordi Gabarró, Emasconsultors (pdf)

 

De la qualitat al pla estratègic: com integrar la ISO 9001 en el pla estratègic per a la continuïtat del negoci? (pdf)

Enric Nebot Certification Sales Manager

El intraemprenedor

Una r- Evolució en les organitzacions: “El intraemprenedor”

Allà on hi ha una empresa d'èxit, algú va prendre una decisió valenta

P.Drucker

¿Es la Calidad: manuales y documentos?

Por: Salvador Rodríguez González


Definitivamente NO; la Calidad es una forma de vida laboral, reflejada en productos y servicios, que resuelven adecuadamente los problemas y las necesidades de quienes los consumen. Para garantizar la calidad, se deben sistematizar los procesos y acciones de la empresa, de manera que no se tenga que reinventar la rueda, cada vez que se necesite rodarla. ¿Qué este sistema necesita documentarse? Definitivamente SI.

Els registres: informació per a la millora de la qualitat

El coneixement dels processos prové de la informació disponible.
Els registres són una eina per a la comunicació.
Només s'han de registrar les dades que aportin valor a l'organització.
Cada vegada que s'anota o registra un incident, es produeix un canvi en el seu comportament en pensar en què és el que causa el problema en el seu procés.
De vegades es confonen referències i registres:

             - Les referències són informació que existia abans de començar l'activitat.