Els registres: informació per a la millora de la qualitat

El coneixement dels processos prové de la informació disponible.
Els registres són una eina per a la comunicació.
Només s'han de registrar les dades que aportin valor a l'organització.
Cada vegada que s'anota o registra un incident, es produeix un canvi en el seu comportament en pensar en què és el que causa el problema en el seu procés.
De vegades es confonen referències i registres:

             - Les referències són informació que existia abans de començar l'activitat.

             - Els registres són informació creada a mida que es porta a terme l'activitat.

Per a ampliar la informació consulteu el blog tècnic sobre qualitat de David Ramos

1
Etiquetes:
Qualitat
1
Categories:
Espai del coneixement