A Barcelona quan circulis amb bicicleta, baixa de la vorera.

Quan circulis amb bicicleta, baixa de la vorera.

La modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles de l’any 2015 prohibia la circulació de les bicicletes per les voreres, tret d’algunes excepcions, però establia una moratòria de 18 mesos per desplegar la infraestructura ciclista prevista a la Mesura de l’Estratègia per la Bicicleta abans de l’aplicació de la normativa municipal.  Aquesta moratòria, prorrogada al 2017 per 18 mesos més, s’acaba l’1 de gener de 2019, data a partir de la qual s’aplicarà l’ordenança.

Així, a partir de l'1 de gener del 2019, les bicicletes no podran circular per les voreres, excepte en els següents casos:

Quan la vorera fa més de 5 metres i disposa de 3m d’espai lliure de pas.

Quan es circula de nit (entre les 22.00 i les 7.00h) per voreres que fan més de 4,75 m i disposen de 3 m d’espai lliure de pas.

Si el carrer disposa de carril bici o espai habilitat per a la seva circulació, es manté la prohibició de circular per la vorera fins i tot en les en les excepcions anteriors. Quan el carril bici està situat a la vorera la velocitat màxima permesa és de 10 km/h.

Els ciclistes menors de 12 anys, juntament amb els adults que els acompanyin, són els únics que podran circular per qualsevol vorera, sempre respectant la prioritat dels vianants.

És una infracció molt greu circular amb la bicicleta per vies o zones prohibides. Les multes poden arribar als 500 euros.

Més infraestructura ciclista

Les persones que van en bicicleta disposen de gairebé 1.000 km de vies pacificades per on circular amb bicicleta, entre els més de 200 quilòmetres de carril bici, els carrers i les zones 30 o els carrers de plataforma única i les zones de vianants (sempre respectant la prioritat del vianant) i una millora important de connexions, itineraris i eixos ciclistes.

Els nous carrils s’estan implantant amb els màxims nivells de qualitat i seguretat amb l’objectiu de consolidar la utilització de la xarxa ciclista per part dels usuaris habituals i apropar la xarxa ciclista a nous usuaris. Això suposa que a dia d’avui prop del 90% de la població ja disposa d’un carril bici a menys de 300 m de casa seva (al 2014 era el 72%).

El desplegament de carrils bici, la millora d’itineraris ciclistes i l’ampliació de les zones pacificades permeten anar baixant progressivament les bicicletes de les voreres, en paral·lel a la dotació de nova infraestructura ciclista segura en calçada, que permet garantir la seguretat dels vianants i la seva bona convivència en l’espai públic.

Moure's amb bicicleta per la calçada i les vies ciclables dona seguretat als vianants que van per les voreres, alhora que permet una bona convivència en l'espai públic.

Les bicicletes, per les calçades, els carrils bici i les zones habilitades.

Gràcies per no circular per les voreres.

3 comentaris

Breto Jorda, Josep

L'us de qualsevol tipus de vehicle per una persona adulta hauria de ser permés tant sols en funció de l'espai del que es disposa i amb una normativa especialment restrictiva, donant preferencia a vehicles de velocitat lenta, no contaminants, no sorollosos, de poc volum i que disposin de lloc per aparcar, evitant el màxim possible d'apoderar-se de l'espai public. 

Els carrers formen part de l'espai urbà que cal compartir per circular d'un lloc a un altre; com som moltes les persones que l'usem de variada manera hem de posar seny i entendre  que la prioritat l'han de tenir els vianants (que en som tots, amb més o menys recorregut) i per aquesta finalitat hi han destinades les voreres que els han de protegir mentra circulen S'ha d'admetre algunes excepcions com vehicles per a minusvalids, cotxets de nadons i altres. En els carrers que per l'espai poden admetre altres alternatives cal comptar preferentment amb el transport public. El transport privat de qualvol tipus caldria contemplar-lo com quelcom mes secundari, ja que en general poc beneficien al bé comú, segons quins casos també cal comptar amb ell com els vehicles d'avituallament del comerç, el d'obres, etc. Els serveis d'urgències excepcionalment haurien de poguer circular per tot arreu. En tot cas el problema que generen els vehicles l'han de resolre ells en el seu espai, disposant de carrils alternatius. Disculpeu la parrafada :)

Membre inactiu

És molt interessant la informació.

Els vianants han de pensar que la bicicleta, els patins, els monopatins, i d'altres poden aparèixer en qualsevol moment per la vorera.

A la vegada pel Recinte de la Escola Industrial circulen els anteriors, el que pot provocar algun problema amb els vianants.

Armengou Iglesias, Jordi

La meva opinió és que MAI s'hauria de poder circular per la vorera.

Aquesta normativa que permet de circular-hi, parla de quan la vorera té 5mts. (o 4,75 mts. de nit!, sembla que aquest pam de permisivitat és crucial, cosa que fa riure!) això sí sempre que quedin 3 mts. d'espai lliure de pas (es veu que els ciclistes aniran medint cada tram, mentre passen...)

Tothom sap que el veritable perill és la velocitat amb la que circulen i CIRCULARAN, amb l'ensurt que representa quan vénen pel darrera sense respectar la separació d' 1,5 mts amb el vianant (o s'ha oblidat ja aquest detall obligatori?), amb la possibilitat que algú surt de casa confiat i la bicicleta circula arran de façana, amb la manca d'escrúpols quan es permeten de tocar el timbre perquè t'apartis...

També em sembla una manca de respecte als vianants que ja vàrem lluitar molt per a treure la circulació de cotxes d'alguns carrers cèntrics i es van crear zones de vianants segures i còmodes (en la Normativa es barreja aquest concepte amb els carrers de plataforma única). Passejar-hi ara ja no és ni agradable ni plaent.

La ciutat de Barcelona era agressiva amb el vianant, la vàrem pacificar i ara s'està engegant tot a rodar (i aquest verb l'he triat amb doble sentit).