Racionalització i optimització dels serveis de neteja

D’acord amb els objectius sobre sostenibilitat establerts al Pla de Mandat 2016-2019 i al Pla d’Optimització de Recursos de la Diputació de Barcelona s’han fet unes incorporacions als nous contractes del servei  de neteja relacionades amb les millores mediambientals i de racionalització i optimització de recursos. En aquest sentit ja es va publicar, el passat dia 24 de maig de 2017, una noticia a la Comunitat Logística sobre Millores mediambientals en els contractes de servei de neteja i des d’ahir, 29 d’agost de 2017, haureu vist a Intradiba quins són els criteris de racionalització de recursos incorporats als nous contractes del servei de neteja d’edificis i recintes; en relació a aquests criteris s’ha publicat:

“L’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística ha incorporat criteris de racionalització de recursos i despesa en els contractes que gestiona, i ha establert una reducció de la freqüència del buidatge de les papereres i neteja de mobiliari de les oficines a tres dies a la setmana.

L’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística, d’acord amb els objectius sobre sostenibilitat establerts al Pla de Mandat 2016-2019 i al Pla d’Optimització de Recursos de la Diputació de Barcelona, ha incorporat criteris de racionalització de recursos i despesa en els contractes que gestiona.

És per aquest motiu que els plecs de prescripcions tècniques dels contractes de serveis de neteja de la Corporació estableixen una reducció de la freqüència del buidatge de les papereres i neteja de mobiliari de les oficines, de manera que es realitza en dies alterns, tres dies a la setmana i no cada dia com es feia anteriorment.

Es recorda que les papereres s’han d’utilitzar exclusivament per a material d’oficina i en cap cas per dipositar matèria orgànica, ni gots de plàstic o llaunes amb restes de begudes pròpies de les màquines de vending. Aquests residus tenen els seus contenidors en les sales de descans.

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a la bústia departamental o.gestior@diba.cat.”