Millores mediambientals en els contractes de servei de neteja

En línia amb els objectius del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 i el Pla d’Optimització de Recursos per aconseguir una corporació més sostenible i millorar el medi ambient afavorint l’estalvi energètic, l’Oficina de Gestió de Recintes ha incorporat, en els plecs dels nous contractes de servei de neteja, les següents mesures:

  • En la neteja dels espais exteriors dels recintes:

    • Establiment d’horaris de neteja diferenciats per a l’estiu i l’hivern d’acord amb les hores de llum solar.

    • Establiment de les freqüències de neteja en funció de les diferents necessitats estacionals.

  • En la neteja dels edificis:

    • Adequació de les freqüències de neteja a les necessitats reals segons la utilització dels espais, amb la revisió de les periodicitats de les tasques i especialment en períodes vacacionals.

    • Obligació, sempre que sigui possible, d’apagar els llums de les dependències un cop acabades les tasques de neteja.

1 comentari

Gregori

Molt bona iniciativa. Pot-ser podriem ampliar la notícia amb la concreció del què es vol aconseguir amb aquesta mesura. La inclourem a l'informe de revisió per la direcció en l'apartat "accions de millores mediambientals"