Reducció d'emissions dels vehicles de la Subdirecció de Logística .

Un dels objectius del Parc mòbil de la Diputació de Barcelona és la reducció d'emissions de gasos i partícules a l'atmosfera seguint directrius de la Subdirecció de Logística en honor d'una millor qualitat de l'aire.

Complint l'objectiu de reduir emissions a l'atmosfera

Compartim les dades comparatives entre 2014 i 2015 de Qms realitzats amb vehicles de baixes emissions, i informen que malgrat les bones dades obtingudes, des de la SDLO i concretament des del Parc mòbil es continuarà, amb la perseverança que ens caracteritza en la millora de les dades que us exposem.

Els vehicles de baixes emissions que es disposa en la SDLO són o bé de mobilitat elèctrica o bé bi-fuel, de mobilitat híbrida benzina amb Gas Liquat del Petroli (GLP) i d'híbrids de benzina / elèctrics.

Com a resum i comparant els anys 2014 versus 2015, fem especial ènfasi en que en el conjunt del Parc Mòbil s'ha produït un increment de 514 serveis significant un augment en Quilòmetres de 69.017, parlant exclusivament dels quilometres realitzats amb vehicles amb emissions baixes o nul·les, que d'altra forma s'haurien realitzat amb vehicles convencionals.

Això repercuteix en una notòria baixada d'emissions de gasos efecte hivernacle i partícules, aquestes últimes molt nocives per a la salut. Cal tenir en compte que la major part d'aquests Quilòmetres han substituït a vehicles Dièsel, combustible d'altes emissions.


Al Parc Mòbil, encara que satisfets amb l'increment de quilòmetre realitzats amb vehicles respectuosos amb el mitjà ambientalment, seguirem treballant sota la direcció de la SDLO per una mobilitat encara més sostenible i de baixes emissions.

1
Categories:
Notícies