Continguts tema Recollida de residus neteja DDD

Informació sobre el funcionament de serveis externalitzats de neteja interior i exterior d'edificis i recintes, recollida selectiva de roba usada, paper, cartró, plàstics i envasos, cd i dvd; destrucció certificada de documentació confidencial; desinfecció desratització i desinsectació i  servei de contenidors higiènics.
Per a ampliar la informació consulteu la carta de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes.