10 comportaments que creen cultures innovadores

Per Andres Ortega

Innovar és fer les coses de manera diferent a com s'han vingut fent, per aconseguir millors resultats.

1. Per innovar fonamentalment cal tenir comportaments diferents i, canviar comportaments implica canviar hàbits, i, canviar hàbits implica esforç i determinació d'una manera sostinguda en el temps.

2. Deixa de relacionar-te tant amb els teus iguals i comença a construir més relacions amb persones diferents en entorns diferents. La diversitat ofereix perspectives que conviden a veure la realitat des d'altres angles. Les relacions endogàmiques alenteixen el desenvolupament d'una cultura innovadora.

3. Practica l'art de fer preguntes i abandona l'hàbit de buscar i donar respostes. La curiositat és el desencadenant de la descoberta i aquest, és el motor de qualsevol innovació.

4. No utilitzis el control com a mecanisme de gestió. Una cultura innovadora necessita espais de confiança, perquè, sense confiança no té la llibertat per fer coses diferents. La fiscalització reprimeix la capacitat d'innovació.

5. Incrementa la freqüència de les teves converses de valor i incentiva que aquestes es produeixin al teu voltant. Escolta, participa, pregunta, conversa. La interacció i la conversa són inherents a la innovació.

6. Redueix la teva capacitat analítica i deixa espai per a la intuïció. L'anàlisi és un aliat de la raó però l’instin és un partner imprescindible per fomentar la innovació.

7. Deixa de penalitzar l'error i comença a reconèixer el valor que s'amaga darrere d'ell. Desenvolupar i evolucionar implica intentar que s'intenta alguna cosa l'error és part de l'equació. Sense error no hi ha innovació.

8. No estigmatitzis l'excentricitat i l'atreviment. Tracta de somriure amb els plantejaments impossibles i ridículs i permet que es duguin a terme. Innovar implica ser original i ser original en ocasions significa ser diferent. Desenvolupar cultures innovadores és una cosa molt seriosa, però no hem d'oblidar que innovació també ha de ser sinònim de diversió.

9. Permet i practica la intel·ligència desobedient. Qüestiona les normes, els processos i les polítiques establertes des d'una perspectiva constructiva. L'obediència cega és el fre de mà de la innovació.

10. Abandona l'addicció a tenir raó. Incorporar nous enfocaments és una condició sine qua non per desenvolupar cultures innovadores.

1
Etiquetes:
Innovació
1
Categories:
Espai del coneixement