Recollida selectiva

Millores mediambientals en els contractes de servei de neteja

En línia amb els objectius del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 i el Pla d’Optimització de Recursos per aconseguir una corporació més sostenible i millorar el medi ambient afavorint l’estalvi energètic, l’Oficina de Gestió de Recintes ha incorporat, en els plecs dels nous contractes de servei de neteja, les següents mesures:

  • En la neteja dels espais exteriors dels recintes:

    • Establiment d’horaris de neteja diferenciats per a l’estiu i l’hivern d’acord amb les hores de llum solar.