blog de estebanrg

Aspectes ambientals i cicle de vida en ISO 14001:2015

Aspectes ambientals i cicle de vida en la ISO 14001:2015

Durant els últims anys la gestió ambiental ha anat adquirint cada vegada més rellevància com a instrument per a una bona gestió i per assegurar l'existència d'una empresa a llarg termini. Així, una part fonamental per aconseguir una gestió ambiental eficaç com proposa la Norma ISO 14001: 2015 consisteix en el tractament dels aspectes ambientals.

Aspectes ambientals en ISO 14001:2015

Gestió de residus, actualització de normativa

Nota informativa en relació a l'aplicació a Catalunya del Decret Estatal del 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior de l'estat, les comunitats autònomes hauran d'establir un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori, i en el termini màxim d'un any. Aquest termini expirava el 7 de Maig del 2016.

Responsabilitat Social Corporativa, elements metodològics

La Responsabilitat Social Corporativa, també anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l'organització envers les necessitats dels seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

De la qualitat al pla estratègic

De la qualitat al pla estratègic: implantació del métode “ISSO+”

Jordi Gabarró, Emasconsultors (pdf)

 

De la qualitat al pla estratègic: com integrar la ISO 9001 en el pla estratègic per a la continuïtat del negoci? (pdf)

Enric Nebot Certification Sales Manager

Quadre de comandament integral (BSC)

Quadre de comandament integral (BSC): què és, per a què serveix? punts crítics en la implantació (pdf)

Dr. Alfonso López Viñegla, Universitat de Saragossa

El procés de planificació i control en l'Organització

La planificació i el control de la gestió: el procés de planificació i control en l'organització (Storify)

Dr. Alfonso López Viñegla, Universitat de Saragossa

Què és la cogeneració?

Què és la cogeneració?

Font: Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración (COGEN)

10 comportaments que creen cultures innovadores

Per Andres Ortega

Innovar és fer les coses de manera diferent a com s'han vingut fent, per aconseguir millors resultats.

1. Per innovar fonamentalment cal tenir comportaments diferents i, canviar comportaments implica canviar hàbits, i, canviar hàbits implica esforç i determinació d'una manera sostinguda en el temps.

El intraemprenedor

Una r- Evolució en les organitzacions: “El intraemprenedor”

Allà on hi ha una empresa d'èxit, algú va prendre una decisió valenta

P.Drucker