Cartes de serveis

La Subdirecció de Logística ha aprovat i/o renovat per Decret 10804/2020 de 6 de novembre de 2020, i amb vigència de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2025.

  • Secció de Gestió Administrativa
  • Unitat de Biblioteca General i de Referència
  • Departament de Compres i Magatzem
  • Unitat de Gestió d’Espais
  • Departament de Parc Mòbil
  • Departament Plataforma de Distribució Logística
  • Departament de Reproducció Gràfica
  • Oficina de Gestió de Recintes
  • Subministraments Continus

Consulta de els cartes de seveis de la Subdirecció de Logística: