Difusió selectiva d'informació legal

Descripció

Alta a llistes de difusió selectiva, en format electrònic, dels sumaris dels butlletins oficials (BOE, BOP, DOGC i DOUE) i/o anuncis sobre matèries concretes d'interès.

Qui ho pot demanar

Personal de la Diputació de Barcelona, dels Organismes dependents i personal tècnic dels Ens Locals, en general, de la província de Barcelona.

Com es pot demanar

Caldrà emplenar el formulari de petició en funció de les vostres necessitats. S'hauran d'omplir tots aquells camps de caràcter obligatori.

Periodicitat

La tramesa es realitza diàriament de dilluns a divendres.

Altres informacions

Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb la Biblioteca General i de Referència de la Diputació de Barcelona a través de l'adreça electrònica sdlo.biblioteca@diba.cat o per teléfon al 934 022 840.

Per a més informació podeu consultar la Carta de serveis la Unitat Biblioteca General i de Referència en l'adreça web https://transparencia.diba.cat/ca/cartes-de-serveis.

Anar al formulari