Política integrada Subdirecció de Logística

La direcció de la Subdirecció de Logística ha revisat la política de qualitat, mediambiental, prevenció de riscos laborals i propòsit, el gener de 2023, inspirada en el marc del bon govern de la Diputació de Barcelona.

S'aconsella obrir el fitxer adjunt en IExplorer (visualització de signatura electrònica)

2 comentaris

Gregori

La direcció de la Subdirecció de Logística ha revisat la política de qualitat, mediambiental, prevenció de riscos laborals i propòsit, el gener de 2023.

Gregori

La direcció de la Subdirecció de Logística ha revisat la política de qualitat, mediambiental, prevenció de riscos laborals i propòsit, el gener de 2022, inspirada en el marc del bon govern de la Diputació de Barcelona.