Oficina de Gestió de Recintes

Dades de contacte

Cap de l'Oficina: Mercedes Ballester Cerrato
a/e Oficina: o.gestior@diba.cat

C/ Comte d'Urgell, 187
Escola Industrial - Edifici 25, planta baixa
08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 052
Fax: 934 022 273

Funcions

L'Oficina de Gestió de Recintes gestiona la utilització dels diferents recintes i edificis de la Diputació de Barcelona (Escola Industrial, Maternitat, Mundet i Torribera) i els edificis de Londres, de Can Serra i les seves rodalies, de Minerva i de Còrsega, així com l'Espai Francesca Bonnemaison.
Coordina i canalitza les relacions entre la Diputació de Barcelona i els diferents estadants dels recintes i avalua els costos de gestió i repercuteix la despesa entre les institucions usuàries.
Desenvolupa i dirigeix el model d'actuació i el funcionament dels serveis de suport de serveis generals a unitats organitzatives de la pròpia Diputació, de suport tècnic audiovisual als actes que es desenvolupin en les sales de la Corporació, el model de gestió d'equipaments d'ús públic, el d'atenció de la central telefònica i el de senyalització dels diferents recintes i edificis, establint criteris eficients de gestió de recursos humans i econòmics i de repercussió de la despesa.