Què fem a la Subdirecció de Logística

Podeu ampliar la informació sobre els productes o serveis que oferix a: Logística i Serveis Interns de Suport (Intradiba, accés exclusiu personal Diba)

Cartera de serveis i productes

Digitalització de documents
 • Creació de fitxers en format pdf
 • Creació de fitxers per a web
 • Maquetació i adaptació a la imatge corporativa
Impressió digital
 • Impressions en B+N
 • Impressions en color
 • Targeta personalitzada en PVC amb codi QR
 • Documents de treball (memòries, revistes, díptics, fulletons, etc)
 • Carnets personalitzats en PVC
Impressió òfset
 • Treballs de papereria (targes, cartes, jocs autocopiatius, talonaris, sobres, etc.)
 • Revistes (a dues, quatre o sis tintes)
 • Díptics, tríptics, quadríptics, etc.
 • Carpetes corporatives
 • Cartells (50x70 cm)
Gravat amb làser
 • Gravat amb làser
 • Segells de goma
 • Adhesius i plaques metàl·liques
 • Fusta, metacrilat, acrílic, goma eva, etc.
 • Encunyat sobre cartolina
Impressió a gran format
 • Impressió de gran format amb base aigua i eco-solvents
 • Cartells interiors i exteriors fins a 1370 mm d'amplada
 • Retolació per vehicles
 • Senyalització de recintes
 • Acabats amb sobre cartró ploma (Foam) màx. 1400x1000 mm
 • Acabats amb cartró ploma i marcs
 • Laminació fins a 1.370 mm
Impressió 3D
 • Impressió sobre qualsevol suport fins a 10 cm d’alçada
 • 6 tintes: cian, magenta, groc, negre, blanc i vernís (amb relleu)
Postimpressió (acabats)
 • Manipulats: guillotinat, plegat, fendit, foradat, encolat, trepanat, etc.
 • Plastificat (mida: mínim carnet i màxim DIN A3)
 • Relligats amb espiral metàl·lic o plàstic fins a 50 mm de llom
Enquadernació artesanal
 • Relligats en tapa dura
 • Estampació de tapes
 • Relligats en tapa prefabricada fins a 250 fulls, 4 colors
 • Restauració de llibres
 • Relligats de col·leccions
 • Confecció de tapes dures personalitzades
 • Cinta térmica al llom
Trasllat amb vehicles
 • Trasllats amb xofers pels càrrec electes
 • Vehicles a disposició del personal Corporatiu
 • Trasllats amb mitjans aliens (autocars)
Manteniment de vehicles
 • Neteja
 • Greixatge i canvi d'oli
 • Canvi de filtres
 • Alineació de direcció
 • Càrrega de gasos de l'aire condicionat
 • Preparació ITV, etc.
Servei de taller
 • Frens
 • Direcció
 • Suspensions
 • Aire condicionat
 • Transmissions
 • Trens de rodatge (pneumàtics)
 • Motor (atmosfèrics, injecció, benzina, gas-oil, elèctrics i híbrids)
 • Electricitat en general i quadre de comandament
 • Planxa i pintura (servei internalitzat)
 • Reparacions en ruta amb taller mòbil
Suport a l'activitat corporativa
 • Carteria
 • Atenció telefònica (centraleta de la Diputació de Barcelona)
 • Control d'accessos, informació i atenció al públic
 • Suport audiovisual i suport a actes corporatius
 • Destrucció certificada de documentació confidencial
 • Gestió de sales i espais comuns
Gestió de serveis a recintes
 • Senyalística
 • Neteja interior i exterior d'edificis i recintes
 • Recollida selectiva de roba usada, paper, cartró, plàstics i envasos, cd i dvd
 • Desinfecció desratització i desinsectació
 • Màquines expenedores de begudes i aliments sòlids
 • Servei de contenidors higiènics
 • Serveis de cafè-bar (Recinte Mundet i a l'edifici del Pati Manning)
Gestió d'Espais
 • Planificar i executar projectes de remodelació d'espais i trasllat de les dependències
 • Proporcionar complements de mobiliari d'oficina, còpies de claus, emmarcats de làmines i reparacions de mobiliari.
 • Facilitar mobiliari i complements per actes corporatius.
 • Gestionar la cessió de mobiliari a administracions i d'altres institucions o entitats de naturalesa pública o privada.
Subministraments continus
 • Tramitació de les altes, baixes, canvis de titularitat, modificacions de les condicions contractuals amb les companyies
 • Resolució d'incidències, reclamació a les companyies i seguiment.
 • Verificació, supervisió i tramitació de la facturació de la Corporació corresponent als subministraments continus
 • Tramitació dels expedients relatius al lliurament d'energia solar fotovoltaica produïda a les diverses instal·lacions.
Compres
 • Suport transversal de l'eina general de peticions de material d'oficina.
 • Compra de vestuari
 • Compra material d'oficina
 • Compra de complements i d'altres equips
Magatzem Logístic
 • Recepció, classificació i emmagatzematge de materials i arxiu de documents
 • Transport punt a punt de materials en la província de Barcelona
 • Esporgació i destrucció de documents i materials
Suport documental
 • Assessorament sobre sistemes i metodologia documental
 • Informació i referència
 • Alerta bibliogràfica
 • Difusíó selectiva de la informació
 • Préstec i préstec interbibliotecari