Delegacions de Secretaria mandat 2023-2027

Us dono trasllat de la publicació en el BOPB del 19 de setembre de 2023, del Decret de la Presidència núm. 11019/2023, de 15 de setembre, de delegacions de Secretaria, mandat 2023-2027; la qual adjunto en format PDF.

Recordeu modificar plantilles dels contractes, convenis i escriptures amb la referència a la nova resolució de delegacions.