Visites al centre de Reproducció Gràfica dins de les 31nes Jornades Tècniques de l'Institut Escola del Treball

Com cada any la Diputació de Barcelon col·lbora amb les visites al Departament de Reproducció Gràfica en les Jornades Tècniques que organitza l'Escola del Treball

als alumnes de primer curs.

Estem encatats de mostrar els nois i noies que comencen aquest ofici, que amb una hora es facin la idea de les possibilitats i impressions que es poden acabar fent avui en dia amb molts materials diversos.

1
Etiquetes:
visites a DRG