Els inicis del control de les dades privades

A l'època del President R. Nixon, al 1973 el Departament de Habitatge, Educació i Benestar recomanava legislar en el que es denominaven "pràctiques d'informació justes", que tractaven de:

  • Qui té la informació personal, quina és aquesta i cóm s'utilitza.
  • Dret d'evitar que la informació recopilada sigui utilitzada per altres.
  • Drets de correcció d'informacions inexactes.
  • Seguretat de les nostres dades.

Com veiem, els principis que emmarcaven aquesta primera aproximació són prou similars a la legislació actual, encara que comptant amb les diferències en la quantitat d'informació recopilada i capacitat de tractament d'ara i de fa 50 anys.

*ELI PARISER: El filtre bombolla: "Com la xarxa decideix el que llegim i pensem" (Ed. Taurus)