Recomanacions gramaticals i d'estil

A Intradiba tenim una compilació de directrius de llenguatge escrit que ens poden ser d'utilitat. En particular, destacar la limitació en l'ús de majúscules només a noms propis i inicis de frase.

[Consultar]

1
Categories:
General