Senyalització DEA

La Direcció de Recursos Humans, a través de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals va emprendre el 2013 la instal·lació d’aparells desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics a diferents edificis de la Diputació de Barcelona (edificis Can Serra, Londres, Minerva, Espai Francesca Bonnemaison, CERC- Pati Manning, Palau Güell, pavelló Mestral (recinte Maternitat), edifici Migjorn (recinte Mundet) i edificis Rellotge, El Vagó i Xarxa Biblioteques (recinte Escola Industrial).

Posteriorment s’han senyalitzat les ubicacions a fi i efecte de facilitar la seva localització en casos de necessitat, senyalització que s’ha efectuat d’acord amb els criteris establerts pel Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials.

Aquesta feina és un exemple rellevant dels fruits que es poden obtenir amb una col·laboració estreta entre unitats orgàniques de la Diputació seguint l’objectiu fixat per la línia d’actuació 5.1 del Pla de Mandat 2016-2019 d’aprofitar sinergies a fi d’optimitzar la despesa, que caldrà tenir em compte en futures actuacions.

 

Premeu la imatge per obrir-la a mida més gran.