Seguretat viària, 20 mesures per al 2020 RACC

El RACC posa sobre la taula de debat 20 noves mesures per contribuir a assolir l'objectiu de reducció de la sinistralitat viària que marca la Unió Europea per al 2020 i avançar de manera decidida cap a la "visió zero".

Per veure la notícia completa premeu aquí

1 comentari

Alcon i Gibert, Sergi

Molt interessant, i les estadístiques dels gràfics posen de relleu la disminució d'accidents dels darreres lustres (amb un indesitjable repunt del 2015) i malauradament la incidència del binomi siniestralitat-joventut. Bona Feina del RACC.