Apunts

Aspectes ambientals i cicle de vida en ISO 14001:2015

Aspectes ambientals i cicle de vida en la ISO 14001:2015

Durant els últims anys la gestió ambiental ha anat adquirint cada vegada més rellevància com a instrument per a una bona gestió i per assegurar l'existència d'una empresa a llarg termini. Així, una part fonamental per aconseguir una gestió ambiental eficaç com proposa la Norma ISO 14001: 2015 consisteix en el tractament dels aspectes ambientals.

Aspectes ambientals en ISO 14001:2015

Responsabilitat Social Corporativa, elements metodològics

La Responsabilitat Social Corporativa, també anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l'organització envers les necessitats dels seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

De la qualitat al pla estratègic

De la qualitat al pla estratègic: implantació del métode “ISSO+”

Jordi Gabarró, Emasconsultors (pdf)

 

De la qualitat al pla estratègic: com integrar la ISO 9001 en el pla estratègic per a la continuïtat del negoci? (pdf)

Enric Nebot Certification Sales Manager

Quadre de comandament integral (BSC)

Quadre de comandament integral (BSC): què és, per a què serveix? punts crítics en la implantació (pdf)

Dr. Alfonso López Viñegla, Universitat de Saragossa

El procés de planificació i control en l'Organització

La planificació i el control de la gestió: el procés de planificació i control en l'organització (Storify)

Dr. Alfonso López Viñegla, Universitat de Saragossa

Què és la cogeneració?

Què és la cogeneració?

Font: Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración (COGEN)

Sostenibilitat: Una aplicació permet a les empreses analitzar els riscos mediambientals

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha presentat una aplicació informàtica pionera a la Unió Europea que facilita a les empreses l'anàlisi del risc de la seva activitat, "primordial" per a la posada en marxa de les mesures que redueixin els possibles danys mediambientals. Aquesta eina del Model d'Oferta de Responsabilitat Ambiental (MORA), és d'accés gratuït a través del web del Ministeri.

Font: Compromís RSE

ISO 39001: Gestió de la Seguretat Vial

ISO 39001 estableix els requisits per a la seguretat viària i les millors pràctiques de gestió, la superació de la complaença i la millora de la coherència entre organitzacions. Proporciona una guia per ajudar a dissenyar el marc de la seguretat viària.

Beneficis d'ISO 39001

10 comportaments que creen cultures innovadores

Per Andres Ortega

Innovar és fer les coses de manera diferent a com s'han vingut fent, per aconseguir millors resultats.

1. Per innovar fonamentalment cal tenir comportaments diferents i, canviar comportaments implica canviar hàbits, i, canviar hàbits implica esforç i determinació d'una manera sostinguda en el temps.